Posted in Բնագիտություն

Քլորոֆիտումի մասին

Քլորոֆիտումը ամենատարածված սենյակային բույսերից է: Դա զարմանալի չէ, քանի որ նա շատ արագ է մեծանում,ունի կորացած գեղեցիկ տերևներ, գարնանը ու ամռանը նրա բարակ ցողուններին հայտնվում են մանր սպիտակ ծաղիկներ ,իսկ հետո փոքրիկ տերևների փունջ: Դրանք կարելի է առանձնացնել և արմատակալել: Քլորոֆիտումի ճանաչված լինելու մյուս պատճառը նրա դիմացկունությունն է : Այս բույսը շատ է սիրում լույս:  Ջրելը` առատ գարնանից մինչև աշուն: Հողը միշտ պետք է խոնով լինի: Ձմռանը ջրել չափավոր:  Պարարտացնել` մարտ ամսից մինչև օգոստոս երկու շաբաթը մեկ անգամ, ջրի մեջ լուծել հատուկ պարարտանյութեր նախատեսված դեկորատիվ-տերևավոր բույսերի համար:Բազմացումը` արմատակալում դուստր փնջերից,ինչպես նաև տեղափոխման ժամանակ անջատելով իրարից արմատները:

Posted in Մայրենի

Մայրենի

1.Գրի՛ր, թե տրված բառերում քանի՛ հնչյուն և քանի՛ տառ կա։

Սեղան-հնչյուն5 տառ5, երազ-5հնչյուն 4տառ, որս-4հնչյուն,3տառ, արև-4հնչյուն,3տառ, հարևան-7հնչյուն,6տառ, Երևան-7հնչյուն ,5տառ, ոսկոր-6հնչյուն 5տառ, ոսկեզօծ-8հնչյուն,7տառ

Posted in Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն

47.Ջարդել-փշրել կոտրել, կոտրատել, կտոր կտոր անել

Հավաքել-ժողովել,գումարել, կուտակել

հասկանալ-գլխի ընգնել, կռահել

պահել-պատսպարել,պահպանել, ծածկել

48.Երկիր-պետություն, թագավորություն, կայսրություն, տերություն

Մազ-ծամ, հյուսք, վարս, հեր

Դեպք-եղելություն, պատահար, իրադարձություն, միջադեպ

Արշալույս-ծեգ,այգաբաց, լուսաբաց

Posted in Մաթեմատիկա

Խնդիրներ ֆլեշմոբի երկրորդ մակարդակից․

Խնդիրներ ֆլեշմոբի երկրորդ մակարդակից․

1. Նարեն, ճիշտ լրացնելով քայլերի հերթականությունը, (տե՛ս նկարը) նկատեց, որ երկու վանդակներում թվերը կրկնվում են: Ո՞ր տառերով վանդակներում են թվերը կրկնվում:

Подпись отсутствует

A D

13-2+3-1=13

7-2+3-1=7

Continue reading “Խնդիրներ ֆլեշմոբի երկրորդ մակարդակից․”

Posted in English5.2

Yesterday

 1. Read the text.

Yesterday
Mary went to school by bus . John went to school by car. Peter went to school on foot. Mary wore a yellow dress. John wore a green shirt. Peter wore blue trousers. They all got to school at half past eight. Mary sat at the front of the class. John sat in the middle of the class. Peter sat at the back of the class. Miss Lee came into the classroom. Mary stood up. John stood up. Peter stood up. Miss Lee said, “Sit down, please.” Mary, John and Peter sat down. The class started. At ten o’clock the class was over and the children Continue reading “Yesterday”

Posted in Русский язык5.2

Состав слова

Образуй от данных слов однокоренные слова, отвечающие на вопросы КАКОЙ? КАКАЯ?

мука —КАКАЯ, холод –КАКОЙ, тьма-КАКАЯ, брат-КАКОЙ, работа-КАКАЯ, гриб-КАКОЙ, друг-КАКОЙ, снег-КАКОЙ, птица-КАКАЯ, дерево-КАКОЕ, рука-КАКАЯ

Найдите “лишнее” слово:

 • Купить, покупка, покупатель, купец, купальник, накупить.
 • Пар, запариться, парное (молоко), пара (обуви).
 • Лень, лентяй, лента, ленивец.
 • Водяной, вода, водичка, подводник, водитель.

Вставить, где нужно, пропущенные буквы. Подобрать проверочные слова.

 • Честный ответ, интересная книга, бесхитростные слова, лестный отзыв, перекрестный огонь, вирусная инфекция, парустный спорт, частное лицо, тростниковые заросли, кризисная ситуация, словесное искусство, безвкусная пища, опытный наездник, чествовать гостя, чувствовать  усталость.

 

Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова.

 • сосна звезда, широкий, зеленый, холода, голова, воздушный, веселый, кормушка, жемчужина, торговля, стрелок, глотать

Вставить пропущенные буквы, подобрать проверочные слова.

 • Спишите упражнение чисто и красиво. Не спешите во время еды.
 • Дети поласкали пушистого котенка. Мама полоскала белье.
 • Саша громче всех запевал песню. Больной запивал лекарство водой.
 • Бабушка давно поседела. Дедушка посидел на скамейке и ушел.

 

 

Posted in Մաթեմատիկա

Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ (5-րդ դասարան)

Քանի՞ այնպիսի բնական թիվ կա, որին հաջորդում է միանիշ թիվ։1,2,3,4,5,6,7,8:

Մի շարքում կանգնած են Անին, Դավիթը, Սյուզին, Նարեկը և Արենը:

Անին գտնվում է Սյուզիից ձախ, բայց Նարեկից աջ: Նարեկն ու Արենը

իրար կողք կանգնած չեն, իսկ Դավիթը չի գտնվում ո՛չ Նարեկի կողքը,

ո՛չ Արենի կողքը, ո՛չ էլ Անիի կողքը: Ի՞նչ հերթականությամբ են

կանգնած նրանք:

Նարեկ, Անի, Արեն, Սյուզի,Դավիթ

Posted in Հայերենագիտություն

Հայկական լեռնաշխարհ

Հայկական լեռնաշխարհ

Սև ու Կասպից ծովերի միջև, Կովկասյան լեռներից հարավ, կա մի <<լեռնային կղզի>>, որն անվանում են Հայկական լեռնաշխարհ։ Այն մեր պատմական հայրենիքն է։ Շրջակա մյուս տարածքներից այն տարբերվում է իր բարձրադիր դիրքով։ Ծովի մակարդակից լեռնաշխարհի միջին բարձրությունհ 1700 մ է։ Լեռնաշխարհի տարածքը մոտ 400 000 քառակուսի կիլոմետր է; Նրա տարածքում գոյություն ունեն հայկական երկու պետություններ՝ Հայաստանի և Արցախի հանրապետություններ; Հայկական լեռնաշխարհի մոտ երկու երրորդը այժմ գտնվում է Թուրքիայի Հանրապետության կազմում; Continue reading “Հայկական լեռնաշխարհ”